Group Class- 30 minutes per session

Enrollment Registration

Terms & Condition

Pagkansela at Pag Reschedule ng klase ng estudyante:

* Dapat ipaalam ng magulang o guardian sa staff ng Bright Speaker kung liliban o i re reschedule ang klase ng  30minuto bago ang simula ng klase.

* Kapag nag kansela o nag reschedule ang magulang o guardian ng klase ng estudyante  sa loob ng 30 minute bago ang simula,  babayaran ng magulang o guardian ang naturang klase.

*Hindi kami nag rerefund ng reservation na fee kapag ito ay nagamit na kahit isang session lamang. Kailangan tapusin ng magulang ang ibinayad.

Pagkansela at pagiging huli ng Guro:

Kapag nalate ang guro sa klase nararapat lang na mag extend ito ng oras.

.

Please Fill the the form to register the student
What is your preferred schedule?