Promo for 1 hour and 30 minutes classes are valid until August 31,2020

All duration of online classes will be back to normal.

25 minutes

50 minutes

Re-enrollment Registration for your online class

Terms & Condition

Pagkansela at Pag Reschedule ng klase ng estudyante:

* Dapat ipaalam ng magulang o guardian sa staff ng Bright Speaker kung liliban o i re reschedule ang klase ng  30minuto bago ang simula ng klase.

* Kapag nag kansela o nag reschedule ang magulang o guardian ng klase ng estudyante  sa loob ng 30 minute bago ang simula,  babayaran ng magulang o guardian ang naturang klase.

Pagkansela at pagiging huli ng Guro:

Kapag nalate ang guro sa klase nararapat lang na mag extend ito ng oras.

Kapag ang guro o bright speaker ang nag kansela ng klase sa loob ng 30 minuto bago ang oras ng klase, dapat itong i re reschedule  at mag bibigay ang guro ng isang libreng pag aaral o free class sa estudyante.

Sa panahon ng klase:

Pinapayagan ng Bright Speaker ang pag video or pagkuha ng larawan habang nag ka klase subalit ipinagbabawal ng kompanya na ipost ito sa mga social media o ano mang pampuliko ito ay upang mapangalagaan ang privacy ng aming mga guro.

Maaring mamimili ang magulang ng topic o lesson na gusto nyang ipaaral sa knyang anak.

Iba pang mga paalala

Dapat na magamit ng studyante and buong package sa loob lamang ng isang buwan kundi ito ay awtomatikong makakansela maliban na lamang kung ang dahilan ng pagkansela ay guro o Bright Speaker.

Anumang teknikal na problema ng estudyante habang nag ka klase ay hindi pananagutan ng kompanya at susundin ng guro ang itinakdang oras ng kanyang klase.

Kung magkaroon ng  teknikal na problema ang guro at na antala ang klase dapat na mag extend ng oras ang Teacher.

Sa unang pag enroll ay tumatanggap kami ng kalahating bayad subalit dapat bayaran ng magulang ang balanse nya upang maipag patuloy ang naturang klase.

PAALALA: Ang bawat klase at magtatagal na lamang ng 25 minuto at 50 minuto.

Registration

To register, please take the time to fill out the information below.